Modely, na něž si můžete sáhnout
Modely, na něž si můžete sáhnout, jsou v mnohém ohledu obohacením veřejného obrázku o městě. Nevidomí a silně slabozrací mohou prostřednictvím nich získat lepší představu o budovách, náměstích nebo o celých městských čtvrtích. Nejen jim, ale také vidoucím pozorovatelům se otevírají nové dojmy. Výroba modelů, jakož i odlití se provádí v naší slévárně.

Kostel svaté Alžběty

Model gotického kostela z Marburgu byl vyhotoven v měřítku 1:125. Základová deska má rozměr 120 x 80 cm. Vedle církevní budovy o velikosti 60 x 38 x 65 cm jsou ještě ztvárněny různé sousedící budovy. Desky s tiskem v Braillově písmu a s černotiskem poskytují další informace.

Rathausplatz

Historické magdeburské náměstí Rathausplatz představuje centrum oblíbeného staroměstského jádra. Model byl vyhotoven v měřítku 1:125. Základová deska modelu má velikost 120 x 80 cm a obsahuje různé historické budovy různých stavebních stylů. Na jedné fotografii je možné vidět magdeburskou radnici, jakož i její model.

Plausdorfská brána

Model historického zařízení se nachází v soukromém vlastnictví a byl vyhotoven rovněž v měřítku 1:125. Zde jej můžete vidět v nepatinovaném stavu.

Měřítko

Vedle ukazovaných zmenšenin na 1:125 přichází v úvahu jakékoliv další měřítko. Fotografie ukazuje modely v měřítku 1:125; 1:200 a 1:300. Spolupráce s instituty pro nevidomé a silně slabozraké ukázala, že je měřítko 1:125 přijímáno se zvláštní oblibou, neboť je zde ještě možné dobře nahmatat detaily.